Eren Harita Kadastro İmar Mühendislik Bürosu
 


 

—► HUS UYGULAMASI

—► Parsel aplikasyonu

—► Sınır tespiti

—► İmar planı uygulamaları (yola terk, ifraz, tevhid, vb.)

—► Plankote haritaları

—► Halihazır haritalar

—► Altyapı proje haritaları

—► Güzergah haritaları

—► Kamulaştırma haritaları

—► Şeritvari haritalar

—► Parselasyon haritaları

—► Boykesit ve enkesit haritaları

—► Maden, taş ocağı haritaları

—► Sayısallaştırma

—► Proje aplikasyonu

—► Hacim, hafriyat, kübaj hesaplama

—► Rölöve ölçümleri

—► İlk tesis kadastrosu

—► Kadastro yenilemesi

—► Kadastro ile ilgili tescil işlemleri takibi