Gerekli Belgeler

Aplikasyon ve Yer Gösterme İçin İstenen Belgeler

1.) Taşınmazın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği
2.)  Malikin kimliği ve fotokopisi. (birden fazla maliki olan taşınmazlarda bir malikin başvurusu yeterlidir.)
3.) Vekil ise vekaletname örneği, kimlik fotokopisi ve TC. Kimlik no. (vekâletnamede aplikasyon yaptırmaya yetkilidir ifadesi bulunmalıdır.
4.) Taşınmazın malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.
5. ) talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya koop. Temsilcisi ise;  yetki  belgesi ve yetkilinin kimliği. (yetki belgesinde aplikasyon/yer gösterme yaptırmaya yetkilidir ifadesi olmalıdır.)
6. ) taşınmazın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirascı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.(birinin başvurusu yeterlidir.

Cins Değişikliği

1.) Taşınmazın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği
2.) Malikin veya hissedarların kimliği ve fotokopisi
3.) Yapısızken yapılı hale gelenler için yapı kullanma izin belgesi ya da yapı kullanma izin belgesi almaya uygun olduğunu belirten belediye yazısı (2 adet tasdikli ve 1 adet fotokopisi)
4.) 27/08/2008’den sonra yapılanlar için bağımsız bölüm planı ve vaziyet planı (belediyeden onaylı)
5.) Vekil ise vekaletnamenin aslı ve iki suret fotokobisi
6.) Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya koop. Temsilcisi ise;  yetki  belgesi ve yetkilinin kimliği. (yetki belgesinde cins değişikliği yaptırmaya yetkilidir ifadesi olmalıdır.)
7.) Taşınmaz malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.
8.) Taşınmazın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirascıların ilgili tapu sicil müdürlüğünden kendi adlarına intikal işlemini yaptırmış olmaları gerekir.
9.) Mimari proje(varsa)


Birleştirme (Belediye-Kadastro)

1.) Taşınmazların güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği (son bir ay içerisinde alınmış)
2.) Maliklerin kimliği, kimlik fotokopisi (aslı ve üç suret fotokopisi)
3.) Vekil ise vekâletname örneği, kimlik fotokopisi, tc. Kimlik numarası. (vekâletnamede birleştirme yaptırmaya yetkilidir ifadesi olmalıdır.)
4.) Taşınmaz malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.
5.) Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya koop. Temsilcisi ise;  yetki  belgesi ve yetkilinin kimliği. (yetki belgesinde birleştirme yaptırmaya yetkilidir ifadesi olmalıdır.
6.) Taşınmazın sahibi ölmüş ise talepte bulunan mirascıların ilgili tapu sicil müdürlüğünden kendi adlarına intikal işlemini yaptırmış olmaları gerekir.
7.) Birleşmesi istenen taşınmazların birbirine komşu olması zorunludur.

 

İrtifak Hakkı
1.) Taşınmazların güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği
2.) Maliklerin kimliği, kimlik fotokopisi (aslı ve üç suret fotokobisi)
3.) Vekil ise vekâletname örneği, kimlik fotokopisi, tc. Kimli no.su.(irtifak tesisi yaptırmaya yetkilidir ifadesi olmalıdır.)
4.) Taşınmazın malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.
5.) Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya koop. Temsilcisi ise;  yetki  belgesi ve yetkilinin kimliği. (yetki belgesinde birleştirme yaptırmaya yetkilidir ifadesi olmalıdır.
6.) Taşınmazın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirascıların ilgili tapu sicil müdürlüğünden kendi adlarına intikal işlemini yaptırmış olmaları gerekir.
7.) İrtifak hakkı geçiş güzergâhının ilgililerince zeminde işaretlenmiş olması veya proje üzerinde belirtilmesi gerekir.