Yer Gösterme

 

İşlemin yapımına ilişkin esaslar

 (1) Parsele ilişkin yer gösterme taleplerinde görevli kadastro memuru veya lisanslı büro teknik personeli tarafından parselin bulunduğu pafta örneği kadastro müdürlüğü arşivinden alınır. Parselin yeri, herhangi bir olcu yapmadan pafta örneğinden faydalanarak Mahallinde ilgilisine gösterilir.

(2) Bağımsız bölüme ilişkin yer gösterme taleplerinde, görevli kadastro memuru veya lisanslı büro teknik personeli tarafından bağımsız bolumun bulunduğu parseli gösterir pafta örneği ile bağımsız bolum planı ve vaziyet planı örneği kadastro müdürlüğü arşivinden alınır. Daha önce yapılan cins değişikliği işlemlerinde bağımsız bolum planı ve vaziyet planı istenmediğinden bu yerlere ilişkin yer gösterme taleplerinde tapu sicil müdürlüğündeki kat mülkiyetine geçişlerde istenen genel inşaat projesi, vaziyet planı, bağımsız bolum numaralarını ve varsa eklentilerini de belirtir kroki ve listeden yararlanılır. Bu belgelerin ilgili kısımları tapu sicil müdürlüğünden temin edilir. Bağımsız bolum, herhangi bir olcu yapılmadan mahallinde ilgilisine gösterilir.

(3) Kat mülkiyetine geçirilmemiş bağımsız bölümlerin yer gösterme talepleri karşılanmaz.

(4) Yer gösterme işlemi için hassasiyeti }5 metreyi geçmeyen el GPS’leri kullanılabilir. Ancak, meskun alanlarda tapu planı, vaziyet planı ve bağımsız bolum planı esas alınarak işlem sonuçlandırılır.

(5) Parselin yer gösterme işleminden sonra parselin yerini, bilinen yollara ve tesislere göre tarif eden ölçeksiz bir kroki düzenlenir. Meskun alanlarda cadde/sokak adı ile kapı numarası da belirtilir. Bağımsız bolumun yer gösterme işlemi için ise, bağımsız bolumun bulunduğu bina, bilinen yollara ve tesislere göre tarif edilerek binanın bulunduğu cadde/sokak ve varsa bina adı, kapı numarası, kat adedinin de belirtildiği ölçeksiz krokisi düzenlenir. Yer gösterme krokisi ilgilisinin talebine istinaden verilebilir.